Rezervace

Martinské slavnosti klavíru 2015

pod záštitou prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc., a Velvyslanectví Francie v ČR

Nejbližší koncert:
7.12.2015 | Ivo Kahánek, Markéta Cibulková
Ravel: Koncert pro levou ruku v úpravě pro dva klavíry
Dále zazní skladby S. Rachmaninova a W. Lutosławského

Festival Martinské slavnosti klavíru je úzce spjat s iniciativou Stop grantokracii. Cílem této iniciativy je nejen upozornit na méně patrná úskalí současného grantového financování kultury, ale především ukázat, že hodnotné kulturní akce lze pořádat bez i podpory státu či obce.

Martinské slavnosti klavíru 2015

pod záštitou prof. RNDr. Jiřího Zlatušky, CSc.

Pátý ročník festivalu Martinské slavnosti klavíru, který se koná od 15.10. do 7.12.2015 v sále Martinů (HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1 a nově též v Brně, v Křišťálovém sále Staré radnice), nabídne v souladu se svou tradicí a základní ideou koncerty pro klavír a orchestr v úpravě pro dva klavíry. V letošním ročníku zazní oba koncerty Maurice Ravela, první z koncertů Sergeje Prokofjeva a koncert Alexandera Skrjabina - vše v interpretaci špičkových českých klavíristů. Festival bude rovněž oslavou francouzské hudby: na každém z koncertů zazní hudba francouzských autorů, na předposledním bude uveden i raritní koncert Charlese-Valentina Alkana pro sólový klavír v podání vynikající francouzské klavíristky Stéphanie Elbaz.

Tento ročník festivalu zaštítil prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. - profesor informatiky a předseda sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, a Velvyslanectví Francie v ČR. Nefinančním partnerem je podobně jako v minulých letech Nadační fond proti korupci. Mediálním partnerem letošního ročníku je opět společnost IDG Czech Republic, a. s., dceřiná společnost International Data Group (IDG). IDG vydává více než 300 titulů novin a časopisů a poskytuje svým čtenářům informace prostřednictvím více než 450 webů po celém světě.

Reminiscence na předloňský ročník

Na závěrečném koncertě ročníku 2013 zazněla Preludia F. Chopina - v podání Slávky Vernerové, která letošní ročník zahájí. Připomeňte si s námi atmosféru tohoto koncertu!

 

K veřejným prostředkům se stavíme šetrně

Festival však není jen představením krásné hudby, nese rovněž hlubší společenský apel. Vznik této kulturní akce je provázán s iniciativou Stop grantokracii, která si klade za cíl jednak upozornit na rizika masivního využívání a zneužívání grantových podpor v kulturní sféře, ale především ukázat, že hodnotné kulturní akce lze pořádat i bez podpory z veřejných zdrojů - díky aktivnímu přístupu ze strany pořadatelů, interpretů a posluchačů. Chtěli bychom prostřednictvím tohoto festivalu povzbudit širší veřejnost, aby se zajímala o kulturní dění a systematicky přispívala rozvoji kulturního života společnosti. Budeme rádi, přečtete-li si více o naší iniciativě Stop grantokracii.

Seznam podporovatelů, donátorů a sponzorů festivalu a iniciativy Stop grantokracii (v průběhu let 2011-2015)

RÚT BÍZKOVÁ, Ing.: Martinské slavnosti mě naplňují nadějí - stále existují mladí lidé, kteří jsou ochotni se věnovat organizování setkání s vážnou hudbou a dokonce se ani neohlížejí, zda by někde byla nějaká dotační kapka. Je to vzpruha a příklad i pro nás ostatní, pro naši běžnou práci.
DANA DRŠKOVÁ, Bc.
JAN FARSKÝ, Mgr.
EVA HAJIČOVÁ, prof. PhDr., DrSc.: Martinské slavnosti klavíru, které letos vstupují již do pátého ročníku, jsou potěšitelným dokladem, že dobrý počin může přežít i bez nároků na grantovou podporu (což by samozřejmě nemělo vést k dojmu, že tedy není třeba z těchto zdrojů podporovat kulturu vůbec). Jsou to slavnosti zprostředkovávající kontakt s krásnou hudbou a jejími výtečnými interprety, přinášející potěšení a navíc pocit, že to, čeho jsme účastníky, jsme si vlastně spolu s nadšenými a obětavými organizátory tak trochu připravili sami sobě. Výborný pocit!
JITKA HOLUBCOVÁ, Mgr.: Kulturní události, které vyvěrají ryze z lidské potřeby sdílet hodnoty nemateriální povahy a zároveň ty kulturní události, které netrpí jakýmsi vrozeným stigmatem vlastní nemohoucnosti a neživotaschopnosti, jsou blízké našemu srdci. Zároveň, je milým kontextem našeho daru osobní rozměr našeho vztahu ke slavnostem a jejich skvělým organizátorům a zakladateli.
CYRIL HŐSCHL, prof. MUDr., DrSc.: Martinské slavnosti klavíru považuji za skvělý počin, který ukazuje cestu všem, kdož ve své touze po umění nechtějí být odkázáni na milost a nemilost úředníků a kulturních referentů: zorganizujeme, naplánujeme, pozveme, zaplatíme a užijeme si všechno sami a podle svého vkusu.
JANUSZ KONIECZNY, Ing.: Každý občan může učinit divy, má značný potenciál, má mnoho možností. Toto přesvědčení není naivní ani idealistické, ale nezbytné k tomu, aby bylo možné současný stav společnosti pozitivně ovlivňovat. Každý z nás má vliv na své okolí, které působí na další osoby a jejich okolí. Ve výsledku tedy naše rozhodnutí mohou mít nemalý dopad na společnost. Mezi tyto rozhodnutí patří zapojení se do projektu Grantokracie, ve které je možnost dokázat, že uspořádání nádherné kulturní akce může být výsledkem společné iniciativy mnohých občanů, kdy každý jedinec přispěje svým dílem, svým příspěvkem a není tedy třeba spoléhat na podporu velké společnosti či státních dotací, které jsou nezřídka rozdělovány pochybným způsobem.
PETR MACH, ing.: Je velká lež, že se kultura neobejde bez dotací. V České republice a myslím, že všude na světě, žije mnoho lidí, kteří milují umění od hudby po film, kteří jsou ochotní za dobrý umělecký výkon zaplatit nebo jej podpořit. Stát má nechat lidem peníze v kapsách místo neustálého zvyšování daní. Pak by jistě kultura vzkvétala.
PAVEL MATERNA, prof. PhDr., CSc.: Jako je matematika nejabstraktnější, a tedy nejkrásnější věda, tak je hudba nejabstraktnější, a tedy nejkrásnější umění. Uvítal jsem iniciativu, která realizovala Martinské slavnosti a kterou bychom měli podporovat tak, aby mohla pokračovat a popř. rozšiřovat repertoár. Svět je dík této iniciativě opět o něco lepší.
MICHAL PELIŠ, PhDr., Ph.D.
MICHAL TOMEK, Ing.: Martinsko-slavnostní koncerty jsou krásné. Ten festival má navíc jemnou a neokázalou duši. Přeji si, aby to tak trvalo, aby byl klidný a čistý zvuk a éthos Martinských slavností slyšet za groteskním rykem naší současnosti. Doslova i obrazně.
VĚRA A TOMÁŠ TICHÝCH
MARTIN VÍTA, Mgr.: Přispívat na kulturu ať už penězi, svým časem a energií, by mělo být stejně přirozené jako dávat peníze do sportovního vyžití, rekreace nebo kulinářských zážitků. Proč si čas od času tyto věci neodepřít a nepodpořit třeba hudební festival? Donátorství není jen výsadou bohatých, téměř každý si čas od času může něco odepřít a poskytnout své peníze (čili svou práci a čas) věcem, které mají širší dosah.

Chcete být součástí tohoto seznamu? Seznamte se, prosím, s možnostmi donátorství a sponzoringu našeho festivalu. (Po skončení festivalu zde vystavíme přehled příjmů a výdajů této akce.)

Záštity v předchozích letech

2011 - prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.

2012 - prof. RNDr. František Janouch, CSc.

2013 - prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., a Velvyslanectví USA

2014 - PhDr. Jindřich Kabát a Velvyslanectví Polské republiky

Copyright © 2015 Martinské slavnosti // Webdesign