Program festivalu

Program festivalu

Čtvrtek 9. 11. 2017 od 19:30 | Refektář MFF UK

Slávka Vernerová, Dvořákovo klavírní kvarteto

Schumann: Karneval, op. 9
Brahms: Klavírní kvartet č. 1 g moll, op. 25

Součástí koncertu bude i vzpomínka na jednoho z největších klavíristů 20. stol. prof. Ivana Moravce, který by v den koncertu dožil 87 let.


Čtvrtek 14. 12. 2017 od 19:30 | Refektář MFF UK

Martin Karlíček, smyčcové kvinteto Akademie komorní hudby

Camille Saint-Saens: Koncert č. 2 g moll, op. 22, pro klavír a orchestr v úpravě pro klavír a smyčcové kvinteto (světová premiéra úpravy)

B. Martinů: Smyčcový sextet H224, R. Schumann: Klavírní kvartet Es dur, op. 47

Změna programu vyhrazena.

Cena vstupenek: plné vstupné 300 Kč, sleva 50% pro studenty, seniory, držitele ZTP/P.

Copyright © 2017 Martinské slavnosti // Webdesign